System Voluson™ S10 Expert wykorzystuje zaawansowaną architekturę Voluson Core i umożliwia ekspertom dostęp do narzędzi klinicznych. To system ukierunkowany na przyszłość, tak samo jak Twój gabinet lekarski. W połączeniu ze sprawdzonymi innowacjami oraz maksymalną korzyścią z inwestycji, system Voluson S10 Expert sprawi, że Twój gabinet stanie się wiodącą placówką ginekologiczną. Dodatkowo, urządzenie zagwarantuje najlepsze obrazowanie, „..zapewniające pacientkom najlepszą opiekę”.


ODTWÓRZ VIDEO

WZNOŚ SIĘ NA NOWE POZIOMY
Oczekuj takiego działania, jakiego potrzebujesz dla siebie i dla swoich pacjentek

  WZBUDZAMY ZAUFANIE
  Eliminacja barier i lepszy kontakt dzięki inteligentnemu rozwiązaniu

    © 2018 General Electric Company — wszelkie prawa zastrzeżone.
    Firma GE Healthcare zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w podanej specyfikacji i funkcjach oraz do przerwania wytwarzania produktu w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań. Najbardziej aktualne informacje można uzyskać od przedstawiciela firmy GE Healthcare. Najnowsze informacje są dostępne u przedstawiciela GE. GE, monogram GE i Voluson to znaki towarowe firmy General Electric Company. Znaki towarowe Tricefy™ to zarejestrowane znaki towarowe firmy Trice Imaging, Inc. GE Healthcare, oddział General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., działająca pod marką GE Healthcare.