INICJATYWY DOTYCZĄCE PRZEJRZYSTOŚCI PROCEDUR (EUROPA)

Naszym obowiązkiem jako międzynarodowego przedsiębiorstwa działającego w różnych obszarach branży opieki zdrowotnej jest przestrzeganie zasad dotyczących przejrzystości procedur w zakresie partnerstwa z wszystkimi przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia. Tego typu ścisłe i regulowane przepisami partnerstwo pozwala nam — z korzyścią dla pacjentów — nieustannie udoskonalać nasze wyroby medyczne dzięki badaniom naukowym i wymianie informacji na temat najlepszych praktyk klinicznych w zakresie nowoczesnych technologii.

Ujawnianie informacji na temat tego typu partnerstw ma kluczowe znaczenie, ponieważ pomaga w zarządzaniu dobrymi i opartymi na współpracy oraz zaufaniu relacjami między przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia a podmiotami prowadzącymi działalność biznesową. Pomaga także w propagowaniu tego typu współpracy. Nawiązane relacje nie wpływają na podejmowanie decyzji klinicznych dzięki zapewnieniu przejrzystości wszystkich interakcji finansowych.

Jedną z najnowszych inicjatyw na rzecz przejrzystości procedur jest wprowadzona w 2013 roku inicjatywa Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (ang. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) związana z samoregulacją firm farmaceutycznych znaną jako Kodeks przejrzystości świadczeń przekazywanych przedstawicielom zawodów medycznych i organizacjom ochrony zdrowia przez firmy farmaceutyczne (ang. Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to HCPs and HCOs) wymagającą od koncernów takich jak GE Healthcare udostępniania opinii publicznej sprawozdania dotyczącego wszystkich świadczeń przekazanych przez tę firmę przedstawicielom zawodów medycznych i organizacjom ochrony zdrowia w roku ubiegłym. Tego typu informacje są publikowane rokrocznie. Jako członek branży farmaceutycznej firma GE Healthcare angażuje się w zwiększanie przejrzystości relacji finansowych z przedstawicielami zawodów medycznych poprzez przestrzeganie zarówno Kodeksu przejrzystości opracowanego przez federację EFPIA, jak i innych krajowych przepisów dotyczących przejrzystości procedur.

Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa branżowa stanowi świetną okazję do przekonania opinii publicznej, iż bliskie stosunki między przedsiębiorstwami a sektorem opieki zdrowotnej leżą w najlepszym interesie pacjentów i skutkują nawiązaniem korzystnych w ujęciu długofalowym relacji opartych na wzajemnym zaufaniu.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi opracowywania sprawozdań opisanymi w Kodeksie przejrzystości federacji EFPIA i wszystkich obowiązujących rozporządzeń dotyczących poufności danych w sprawozdaniu tym wyszczególnia się całość świadczeń finansowych przekazanych przedstawicielom zawodów medycznych, organizacjom ochrony zdrowia i organizacjom ds. prac badawczo-rozwojowych. Począwszy od 30 czerwca 2016 roku, sprawozdanie to można pobrać, korzystając z łącza znajdującego się na tej stronie internetowej.

W przypadku krajów, w których obowiązują lokalne przepisy rozporządzenia Sunshine, wszystkie wymagające ujawnienia transakcje zgłasza się zgodnie z wymogami systemu sprawozdawczości prowadzonego przez władze lokalne albo na niniejszej stronie internetowej.

Sprawozdania dotyczące przejrzystości

KRAJ ŁĄCZE DO SPRAWOZDAŃ LUB LOKALNYCH SYSTEMÓW SPRAWOZDAWCZYCH
AUSTRIA Sprawozdanie dotyczące 2016 roku    Sprawozdanie dotyczące 2017 roku   
Sprawozdanie dotyczące 2018 roku    Sprawozdanie dotyczące 2019 roku
Sprawozdanie dotyczące 2016 roku (organizacja pacjentów)
Sprawozdanie dotyczące 2017 roku (organizacja pacjentów)
Sprawozdanie dotyczące 2018 roku (organizacja pacjentów)
Sprawozdanie dotyczące 2019 roku (organizacja pacjentów)
BELGIA www.betransparent.be
CHORWACJA Sprawozdanie dotyczące 2016 roku    
 Sprawozdanie dotyczące 2017 roku
Sprawozdanie dotyczące 2018 roku
 Sprawozdanie EFPIA dotyczące 2019 roku (Chorwacja)
DANIA http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/samarbejde-med-virksomhed/oekonomisk-stoette/liste
FRANCJA www.transparence.sante.gouv.fr
NIEMCY Sprawozdanie dotyczące 2016 roku       Sprawozdanie dotyczące 2017 roku     
Sprawozdanie dotyczące 2017 roku (organizacja pacjentów)
Sprawozdanie dotyczące 2018 roku     
Sprawozdanie dotyczące 2018 roku. (organizacja pacjentów)
Sprawozdanie dotyczące 2019 roku (organizacja pacjentów)
Sprawozdanie dotyczące 2019 roku
GRECJAΕλλδα Sprawozdanie dotyczące 2016 roku      Sprawozdanie dotyczące 2017 roku
     Sprawozdanie dotyczące 2018 roku
Sprawozdanie dotyczące 2019 roku
WĘGRY Sprawozdanie dotyczące 2017 roku      Sprawozdanie dotyczące 2018 roku
Sprawozdanie ETOSZ dotyczące 2019 roku (Węgry)
WŁOCHY Sprawozdanie dotyczące 2016 roku
       Sprawozdanie dotyczące 2017 roku      Sprawozdanie dotyczące 2018 roku
Sprawozdanie dotyczące 2019 roku
Sprawozdanie dotyczące 2019 roku (organizacja pacjentów)
IZRAEL http://www.health.gov.il/
ŁOTWA http://www.vi.gov.lv/lv/farmacija/zalu-reklama/pazinojums-par-materialo-atbalstu
HOLANDIA http://www.transparantieregister.nl/nl-NL/Home
NORWEGIA Sprawozdanie dotyczące 2016 roku       
Sprawozdanie dotyczące 2017 roku      Sprawozdanie dotyczące 2017 roku (organizacja pacjentów)       Sprawozdanie dotyczące 2018 roku
Sprawozdanie dotyczące 2019 roku
      Sprawozdanie dotyczące 2018 roku (organizacja pacjentów)
      Sprawozdanie dotyczące 2019 roku (organizacja pacjentów)
RUMUNIA

http://www.ge.com/cee/company/ge-romania

PORTUGALIA https://placotrans.infarmed.pt/publico/listagempublica.aspx
SŁOWACJA www.nczisk.sk/
HISZPANIA Sprawozdanie dotyczące 2016 roku
        Sprawozdanie dotyczące 2017 roku      Sprawozdanie dotyczące 2018 roku
Sprawozdanie dotyczące 2019 roku
SZWECJA https://www.lif.se/etik/samarbetsdatabaser/
WIELKA BRYTANIA http://www.abpi.org.uk/our-work/disclosure/Pages/DocumentLibrary.aspx
Nota metodologiczna 2019 r.
Sprawozdanie ujawniające 2019 r.

Kontakt: transparency.healthcare@ge.com