LEVEL UP! Od momentu instalacji przez cały okres eksploatacji sprzętu

LEVEL UP! to unikalny program, którego zadaniem jest wsparcie danego zespołu poprzez dostęp do rozwiązań z zakresu szkoleń klinicznych w dowolnym momencie okresu eksploatacji sprzętu. Program ten daje możliwość ciągłego rozwoju umiejętności zawodowych pozwalających na pewną i samodzielną obsługę sprzętu, a tym samym na poprawę wyników leczenia.

Wspieramy rozwój zawodowy naszych klientów od momentu instalacji sprzętu.

Wybierz program LEVEL UP! Rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów


Rozwiązania cyfrowe

* Rozwiązania uwzględnione w danym sprzęcie do akwizycji.
Niektóre rozwiązania mogą nie być dostępne w niektórych krajach

Szkolenia bezpośrednie

LEVEL UP! Program oferujący instrukcje krok po kroku:

Get Ready

Personalizacja szkoleń w danej placówce

Aby zapewnić najwyższą efektywność szkolenia, przed zakończeniem instalacji nowego sprzętu określamy, do jakich badań będzie używany i jaki rodzaj szkolenia będzie potrzebny.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym zespołem ds. sprzedaży firmy GE HealthCare.

JB00484PL