Versana Premier at a glance

  Produkty wymienione w materiałach mogą podlegać regulacjom prawnym i mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Wysyłka i skuteczna sprzedaż w niektórych krajach może wymagać uprzedniego dopuszczenia wyrobu.
  Ostateczna konfiguracja i funkcje produktu mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach lub w filmach i mogą nie być dostępne w każdym regionie. Szczegółowe informacje można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy GE.
  © 2018 General Electric Company – Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma GE Healthcare zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w podanej specyfikacji i funkcjach oraz do przerwania wytwarzania produktu w dowolnym momencie bez powiadomienia i jakichkolwiek zobowiązań. Najbardziej aktualne informacje można uzyskać od przedstawiciela GE Healthcare. GE, GE Monogram, Versana Premier, InSite, CrossXBeam and B-Flow są znakami towarowymi General Electric Company.
  GE Healthcare, oddziału General Electric Company. GE Medical Systems, Inc. prowadzi działalność pod firmą GE Healthcare.

  Wykaz materiałów pomocniczych

  JB59847Xxa