© 2018 General Electric Company — wszelkie prawa zastrzeżone.
Firma GE Healthcare zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w podanej specyfikacji i funkcjach oraz do przerwania wytwarzania produktu w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań. Najbardziej aktualne informacje można uzyskać od przedstawiciela firmy GE Healthcare. Najnowsze informacje są dostępne u przedstawiciela GE. GE, monogram GE i Voluson to znaki towarowe firmy General Electric Company. Znaki towarowe Tricefy™ to zarejestrowane znaki towarowe firmy Trice Imaging, Inc. GE Healthcare, oddział General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., działająca pod marką GE Healthcare.