Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 1 czerwca 2024 r.

Firma GE HealthCare Technologies Inc. i jej podmioty zależne („Podmioty stowarzyszone”) w pełni rozumieją Państwa obawy dotyczące ochrony prywatności. Użyte w niniejszej Polityce prywatności zwroty „GE HealthCare”, „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych, czyli w praktyce podmiotu, który te dane pozyskał.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem różnych rozwiązań firmy GE HealthCare obejmujących witryny internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne oraz strony portali społecznościowych, które zawierają odniesienia do niniejszej Polityki prywatności („Kanały online”), danych osobowych gromadzonych offline w ramach czynności związanych ze sprzedażą, działaniami marketingowymi, współpracą i poszukiwaniem dostawców („Kanały offline”), a także danych osobowych pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł obejmujących sieci reklamowe i pośredników zgodnie z obowiązującym prawem (zbiorczo „Kanały”). Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem naszej witryny internetowej z ofertami pracy (w takich przypadkach zastosowanie ma Powiadomienie dotyczące ochrony prywatności kandydatów – dostępne tutaj) ani w odniesieniu do produktów czy usług objętych oddzielnymi dokumentami opisującymi politykę prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat rodzaju danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Kanałów, sposobów ich wykorzystania, podmiotów, którym dane mogą zostać udostępnione, a także sposobów egzekwowania przez Państwa swoich praw w zakresie przetwarzania danych. Polityka prywatności zawiera również informacje na temat środków, jakie podejmujemy w celu ochrony pozyskiwanych danych osobowych, a także sposobu kierowania do nas pytań dotyczących stosowanych przez nas praktyk z zakresu ochrony prywatności.

Kanały online mogą zawierać łącza do witryn internetowych i funkcji podmiotów zewnętrznych, jak również pliki cookie podmiotów zewnętrznych niebędące własnością firmy GE HealthCare i pozostające poza jej kontrolą. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami opisującymi politykę prywatności podmiotów zewnętrznych w celu poznania stosowanych przez nie praktyk. Istnieje również możliwość określenia swoich preferencji w odniesieniu do plików cookie podmiotów zewnętrznych. W tym celu należy użyć naszego narzędzia Cookie Consent Tool – aby je otworzyć, należy kliknąć łącze „Cookies” widoczne na dole niniejszej strony.

Poniższe łącza umożliwiają szybkie przejście do poszczególnych sekcji.

Gromadzone dane osobowe

Dane osobowe gromadzimy za pośrednictwem Kanałów. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

 • dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, adres e-mail czy adres pocztowy) Państwa lub innych osób (np. Państwa przełożonych w strukturze danej firmy);
 • informacje podane podczas tworzenia konta online (takie jak nazwa użytkownika, hasło oraz pytanie zabezpieczające i udzielona na nie odpowiedź);
 • dane biograficzne i demograficzne (takie jak data urodzenia, wiek, płeć, stanowisko pracy / tytuł zawodowy, stan cywilny czy informacje na temat osób na utrzymaniu, małżonków i inne informacje na temat członków rodziny);
 • historia zakupów i kontaktów z działem obsługi klienta;
 • dane finansowe (takie jak dane wymagane do realizacji płatności, w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i dane karty płatniczej (tj. numer karty, data ważności i kod zabezpieczający), dane konta bankowego, sprawozdania finansowe, informacje o wysokości dochodów czy ocena zdolności kredytowej);
 • dane dotyczące lokalizacji (takie jak informacje uzyskane na podstawie adresu IP, nazwa kraju i kod pocztowy) oraz – po udzieleniu Państwu stosownej informacji i uzyskaniu Państwa zgody – dokładne dane geolokalizacyjne urządzenia mobilnego;
 • dane dźwiękowe, elektroniczne lub wizualne;
 • przekazane nam przez Państwo dane kontaktowe znajomych bądź innych osób, z którymi mamy nawiązać kontakt;
 • wnioski na Państwa temat (w tym dotyczące Państwa preferencji);
 • informacje na temat odwiedzanych stron oraz inne informacje dotyczące Państwa aktywności online (takie jak dane na temat użytkowanych urządzeń, sposobu przeglądania stron oraz wzorców użytkowania) – z uwzględnieniem Kanałów online i witryn internetowych podmiotów zewnętrznych – pozyskiwane przez nas za pośrednictwem plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, skryptów śledzących i podobnych technologii (zob. narzędzie Cookie Consent
  Tool );
 • inne dane osobowe zawarte w przekazanych nam materiałach (np. za pośrednictwem funkcji „Contact Us” (Kontakt)).

W toku realizacji usług finansowych możemy pozyskiwać numery identyfikacyjne i numery identyfikacji podatkowej nadane przez instytucje rządowe (w przypadku USA może to być np. numer ubezpieczenia społecznego).

Na potrzeby oceny sposobów wykorzystania Kanałów online oraz zachodzących w nich interakcji korzystamy z zewnętrznych usług analizy aktywności sieciowej. Są to m.in. usługi Google Analytics, Adobe Analytics, N.Rich i Marketo, które gromadzą dane (takie jak adresy IP) za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii oraz rozwiązań nie wykorzystujących plików cookie. (Informacje na temat oferowanych przez firmę Google funkcji związanych z reklamami, w tym aktualnie dostępnych sposobów wyłączenia usługi śledzenia Google Analytics, można znaleźć tutaj. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych i podobnych usług analitycznych oraz sposobów ich wyłączenia, należy użyć łącza dotyczącego plików cookie widocznego na dole niniejszej strony).

Należy pamiętać, że udostępnianie nam swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny. Rezygnacja z udostępniania nam określonych informacji może sprawić, że nie będziemy w stanie zaoferować Państwu pewnych produktów i usług. Ponadto niektóre funkcje Kanałów online mogą nie być dostępne.

Pliki cookie i podobne technologie

Firma GE HealthCare – podobnie jak większość firm – wykorzystuje w swoich witrynach internetowych pliki cookie i podobne rozwiązania („pliki cookie”), aby umożliwić użytkownikom korzystanie z witryn w wygodniejszy i bardziej spersonalizowany sposób.

Do czego wykorzystujemy pliki cookie

Pliki cookie zawierają pewną niewielką ilość informacji, które są pobierane na urządzenie użytkownika w momencie odwiedzenia naszej witryny internetowej.  Przesłanie plików cookie z powrotem do naszej witryny internetowej umożliwia nam rozpoznanie urządzenia danego użytkownika.

Pliki cookie wskazane jako wymagane są niezbędne do działania naszych witryn internetowych. Ułatwiają one zapewnienie prawidłowego działania podstawowych funkcji związanych np. z zarządzaniem siecią czy dostępem do danych. Użytkownik może włączyć w swojej przeglądarce funkcję blokowania plików cookie lub informowania o ich stosowaniu, jednak w rezultacie niektóre elementy naszych witryn internetowych mogą przestać działać.

Pliki cookie związane z działaniem i wydajnością pozwalają określić wydajność witryn internetowych i zapewnić użytkownikom większy komfort ich użytkowania.

Pliki cookie związane z działaniami marketingowymi i personalizacją monitorują aktywność i sesje osób odwiedzających daną witrynę, co pozwala prezentować im treści lepiej dopasowane do ich preferencji. Pliki cookie związane z działaniami marketingowymi pozwalają na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w odwiedzanych witrynach internetowych, zapewniając tym samym dostęp do odpowiednio dobranych treści i umożliwiając nam pomiar skuteczności inwestycji w zakresie marketingu oraz przesyłanie spersonalizowanych wiadomości.

Pliki cookie związane z mechanizmami analizy pozwalają nam ustalić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn internetowych, dzięki czemu możemy je nieustannie udoskonalać. Tego typu pliki cookie umożliwiają nam m.in. identyfikację oraz pomiar liczby osób odwiedzających nasze witryny internetowe, a także na ustalenie, które ze stron witryn zostały przez nie wyświetlone.

Preferencje dotyczące plików cookie

Istnieje możliwość zapoznania się z listą plików cookie stosowanych przez firmę GE HealthCare i podmioty zewnętrzne w jej witrynie internetowej, a także określenia swoich preferencji dotyczących poszczególnych plików cookie. W tym celu należy otworzyć narzędzie Cookie Consent Tool poprzez kliknięcie łącza „Cookies” widocznego na dole niniejszej strony. Oprócz narzędzia Cookie Consent Tool można również użyć dostępnej w większości przeglądarek funkcji zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie. Wyłączenie plików cookie w naszej witrynie może sprawić, że pełne wykorzystanie wszystkich oferowanych przez nią funkcji nie będzie możliwe. Użytkownicy mogą określić swoje preferencje dotyczące poszczególnych plików cookie wykorzystywanych w tej witrynie internetowej. Wyjątek stanowią pliki cookie niezbędne do jej poprawnego działania. Uwaga: w przypadku skorzystania z możliwości zarządzania plikami cookie wykorzystywanymi w naszych witrynach narzędzie Cookie Consent Tool zapisze na urządzeniu danego użytkownika plik cookie, aby umożliwić zachowanie wybranych przez niego ustawień.

Narzędzia do udostępniania informacji

Z myślą o maksymalnej wygodzie korzystania z naszych witryn internetowych niekiedy umieszczamy na nich elementy i narzędzia do udostępniania treści pochodzące z witryn zewnętrznych (przykładem mogą być przyciski polubień z portali społecznościowych). Tego typu witryny zewnętrzne również mogą zapisywać na urządzeniu danego użytkownika pliki cookie i korzystać z nich. Firma GE HealthCare nie ma wpływu na wykorzystywanie ani dostęp do plików cookie podmiotów zewnętrznych. Informacje na temat plików cookie podmiotów zewnętrznych można znaleźć w naszym narzędziu Cookie Consent Tool. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami opisującymi politykę prywatności podmiotów zewnętrznych w celu poznania stosowanych przez nie praktyk. Istnieje również możliwość określenia swoich preferencji w odniesieniu do plików cookie podmiotów zewnętrznych. W tym celu należy użyć naszego narzędzia Cookie Consent Tool – aby je otworzyć, należy kliknąć łącze „Cookies” widoczne na dole niniejszej strony.

Sposoby wykorzystywania przez nas danych osobowych

Gromadzone dane osobowe możemy wykorzystywać do następujących celów:

 • dostarczanie naszych produktów i usług oraz zarządzanie nimi;
 • wykonywanie umów zawartych z naszymi partnerami, klientami i dostawcami;
 • przetwarzanie i realizacja zamówień oraz informowanie klientów o statusie danego zamówienia;
 • przekazywanie informacji na temat naszych produktów, usług, wydarzeń, programów i promocji (np. poprzez wysyłanie powiadomień, materiałów promocyjnych, biuletynów i innych materiałów marketingowych, w tym spersonalizowanych wiadomości, z wykorzystaniem różnych kanałów, w tym czatu na żywo) oraz zarządzanie nimi;
 • organizacja ankiet, loterii, konkursów, grup fokusowych i badań rynku;
 • analiza danych (np. w ramach badań rynku, analizy trendów, analizy finansowej oraz segmentacji klientów);
 • działania z zakresu retargetingu reklam oraz oceny skuteczności naszych działań marketingowych (również poprzez aktywność w sieciach reklamowych);
 • zapewnianie klientom wsparcia technicznego z wykorzystaniem różnych kanałów, w tym czatu na żywo;
 • przetwarzanie, ocena i realizacja zgłoszeń, zapytań i wniosków;
 • utworzenie konta, zarządzanie nim oraz przekazywanie związanych z nim informacji (w tym dotyczących wszelkich zakupów i płatności);
 • rejestracja uczestników kursów, webinariów i szkoleń oraz zarządzanie nimi;
 • świadczenie usług dla inwestorów;
 • działania marketingowe i sprzedażowe (w tym generowanie leadów, poszukiwanie potencjalnych klientów, badania rynku, opracowywanie i szkolenie wewnętrznych narzędzi w celu lepszego poznania użytkowników, określenie i kontrolowanie skuteczności kampanii reklamowych i marketingowych oraz zarządzanie wizerunkiem marki);
 • prowadzenie, ocena i udoskonalanie naszej działalności (np. poprzez: zarządzanie produktami i usługami oraz ich rozwijanie i udoskonalanie; opracowywanie nowych produktów, usług i Kanałów online; zarządzanie komunikacją i relacjami z klientami; poszerzanie naszej wiedzy na temat klientów, a także działania z zakresu rachunkowości, auditingu, rozliczeń, uzgadniania należności i egzekwowania zobowiązań);
 • weryfikacja tożsamości oraz ochrona przed oszustwami bądź innymi bezprawnymi działaniami, nieautoryzowanymi transakcjami czy roszczeniami, jak również ograniczanie zagrożeń i zapewnianie jakości;
 • prowadzenie czynności wyjaśniających oraz zapewnienie zgodności ze stosownymi przepisami, normami branżowymi, zobowiązaniami umownymi oraz zasadami (takimi jak wyszczególnione w niniejszej Polityce prywatności czy inne warunki korzystania z Kanałów online);
 • utrzymanie i poprawa bezpieczeństwa naszych produktów, usług, Kanałów online, usług sieciowych, źródeł danych i pracowników.

Do celów wymienionych poniżej dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Kanałów online mogą być łączone z danymi pozyskanymi za pośrednictwem Kanałów offline, jak i innymi informacjami. Zgromadzone przez nas dane mogą być anonimizowane lub zestawiane na potrzeby wykorzystania ich do celów opisanych powyżej lub do innych celów dozwolonych w świetle obowiązujących przepisów. Ponadto możemy wykorzystywać dane osobowe w dodatkowych celach wyznaczanych w momencie zebrania danych. W przypadku zamiaru wykorzystania Państwa danych w dodatkowych celach pozyskamy od Państwa stosowną zgodę z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

W sytuacji, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy, poprosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną do przetwarzania przez firmę GE HealthCare Państwa danych osobowych w sposób opisany powyżej będzie zazwyczaj jeden z następujących elementów:

 • udzielona zgoda,
 • wykonanie zapisów umowy zawartej z kandydatem lub stosownym podmiotem,
 • nasz uzasadniony interes biznesowy,
 • realizacja zobowiązań prawnych.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy Państwa danych osobowych z wyjątkiem celów opisanych w niniejszym dokumencie bądź wyznaczonych w momencie zebrania danych.

 • Możemy udostępniać dane osobowe Podmiotom stowarzyszonym GE HealthCare w celach wyszczególnionych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Możemy udostępniać dane osobowe dostawcom usług świadczącym usługi (takie jak przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, wsparcie dla klientów czy analiza danych) w naszym imieniu. Dostawcy ci są umownie zobligowani do ochrony otrzymanych danych i nie mogą ich wykorzystywać ani ujawniać w zakresie wykraczającym poza niezbędny do realizacji usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.
 • Możemy udostępniać dane osobowe naszym partnerom w zakresie działań marketingowych lub innym partnerom biznesowym w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Możemy ujawniać Państwa dane osobowe: (1) w przypadkach, gdy jest to wymagane lub dozwolone z uwagi na obowiązujące przepisy lub przebieg postępowania sądowego (np. na podstawie nakazu sądowego lub wezwania do sądu), (2) organom ochrony porządku publicznego lub innym organom rządowym w celu zaspokojenia prawnie uzasadnionego żądania, (3) gdy w naszej ocenie ujawnienie danych jest niezbędne do uniknięcia krzywd fizycznych lub strat finansowych, (4) w celu ustanowienia, realizacji bądź ochrony naszych praw, (5) w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub faktycznego oszustwa bądź nielegalnego działania, lub (6) w dowolnym innym celu za Państwa zgodą.
 • Zastrzegamy sobie prawo do przekazania – w przypadku zbycia bądź przeniesienia, w całości lub części, prawa własności bądź aktywów naszej spółki (dotyczy to również przypadków fuzji, przejęcia, ustanowienia spółki typu joint venture, restrukturyzacji, dywestycji, rozwiązania i likwidacji) – stosownym podmiotom zewnętrznym wszelkich Państwa danych, jakie zgromadziliśmy. W takim przypadku zobowiążemy stosowne podmioty zewnętrzne do ochrony przekazanych informacji w stopniu porównywalnym ze stopniem ochrony tych danych przez firmę GE HealthCare i jej Podmioty stowarzyszone.

Przesyłanie danych

Zgromadzone za pośrednictwem Kanałów dane osobowe możemy przesyłać do innych krajów (w tym USA), w których mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, w którym dane te zostały pozyskane, oraz przechowywać je w tych krajach. W takich przypadkach dane osobowe będą przesyłane wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Podczas przesyłania Państwa danych osobowych do odbiorców w innych krajach podejmiemy stosowne środki ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Firma GE HealthCare i jej Podmioty stowarzyszone zawarły wewnątrzgrupowe porozumienie oraz wprowadziły wiążące reguły korporacyjne dla administratorów danych, które definiują sposób przetwarzania przez nas danych osobowych mieszkańców krajów Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat wiążących reguł korporacyjnych GE HealthCare (GE HealthCare’s Binding Corporate Rules) można znaleźć tutaj.

Stosowane przez firmę GE HealthCare praktyki z zakresu ochrony prywatności, opisane w niniejszej Polityce prywatności, są zgodne z systemem zasad ochrony prywatności w relacjach transgranicznych (CBPR) APEC. System CBPR APEC to zbiór zasad, dzięki którym różne podmioty mogą zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych przesyłanych pomiędzy poszczególnymi krajami tworzącymi organizację APEC. Więcej informacji na temat zasad APEC można znaleźć tutaj.

Preferencje użytkowników

Mają Państwo możliwość określenia swoich preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas Państwa danych osobowych. W celu zmiany ustawień dotyczących preferencji, ograniczenia liczby otrzymywanych od nas wiadomości lub przesłania wniosku należy skontaktować się z nami w sposób opisany w części Kontakt z nami niniejszej Polityki prywatności.

Mogą Państwo również zdecydować, w jaki sposób informacje na temat Państwa zainteresowań mają być wykorzystywane przez sieci reklamowe do prezentowania Państwu odpowiednich reklam. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z przesyłanych za pośrednictwem sieci reklamowych na terenie USA reklam opartych na Państwa zainteresowaniach, należy odwiedzić strony internetowe organizacji Digital Advertising Alliance i Network Advertising Initiative. W przypadku krajów Unii Europejskiej należy odwiedzić stronę internetową organizacji European Interactive Digital Advertising Alliance. W przypadku Kanady zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną można wyrazić za pośrednictwem strony GE HealthCare odnoszącej się do kanadyjskiej ustawy antyspamowej. W celu rezygnacji z otrzymywania wiadomości drogą elektroniczną należy wypełnić ten formularz. Kanały online nie reagują na przesyłane przez przeglądarki internetowe sygnały „nie śledzić”.

W zakresie określonym ustawodawstwem danej jurysdykcji przysługuje Państwu prawo do (1) dostępu do Państwa określonych danych osobowych, które przetwarzamy, oraz uzyskania informacji na temat sposobu ich przetwarzania; (2) żądania aktualizacji, korekty, zmiany, usunięcia lub ograniczenia Państwa danych osobowych; (3) realizacji praw dotyczących przenośności danych. W przypadkach przewidzianych prawem mogą Państwo wycofać zgodę, której wcześniej nam Państwo udzielili, lub w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile wynika on z uzasadnionych przyczyn związanych z Państwa sytuacją. Uwzględnimy Państwa preferencje i będziemy je odpowiednio stosować w przyszłości. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z nami w sposób opisany w części Kontakt z nami niniejszej Polityki prywatności. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej prawom osób prywatnych zawartej w dokumencie dotyczącym wiążących reguł korporacyjnych dla administratora danych dostępnym tutaj. Przed udzieleniem dostępu do informacji możemy – w celu ochrony Państwa prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa – podjąć działania mające na celu weryfikację Państwa tożsamości. Przed przekazaniem Państwu kopii wszystkich Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu możemy naliczyć, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, stosowną opłatę. W przypadku niezadowolenia z udzielonych przez nas informacji może Państwu przysługiwać – w zależności od lokalizacji – prawo do złożenia skargi do rządowego organu nadzorczego. Firma GE HealthCare dokłada wszelkich starań, aby ustosunkować się do otrzymanych skarg w ciągu trzydziestu dni od daty ich otrzymania.

Sposoby ochrony przesyłanych danych osobowych

Stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne mechanizmy ochrony danych osobowych – uwzględniające wymogi prawne obowiązujące w miejscu pozyskania danych – opracowane w celu zabezpieczenia przekazanych nam za pośrednictwem Kanałów danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, modyfikacją, wykorzystaniem, ujawnieniem bądź dostępem w sposób bezprawny lub niedozwolony.

Przechowywanie danych osobowych

Pozyskane dane osobowe przechowujemy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tak długo, jak (1) jest to konieczne do realizacji celów, w których zostały pozyskane, zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności, lub (2) istnieje zgodna z prawem przesłanka – wskazana w niniejszej Polityce prywatności bądź określona w momencie zebrania danych – ku zachowaniu tych informacji przez okres wykraczający poza okres wymagany do realizacji pierwotnego celu, w którym dane osobowe zostały pozyskane.

Dodatkowe informacje oraz powiadomienia dotyczące określonych jurysdykcji

Dane osobowe dzieci

Kanały online przeznaczone są dla ogółu odbiorców, aczkolwiek w świetle obowiązującego prawa nie są skierowane do dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie gromadzimy w sposób świadomy ani nie pozyskujemy za pośrednictwem Kanałów online danych dzieci. W razie otrzymania informacji, iż zgromadzone przez nas dane osobowe zawierają dane dzieci, co stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa, niezwłocznie usuwamy te dane z naszej bazy. Jeśli uważają Państwo, że dziecko przekazało nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt w sposób opisany w części Kontakt z nami niniejszej Polityki prywatności.

Zmiany treści Polityki prywatności

Treść niniejszej Polityki prywatności może być okresowo aktualizowana – bez uprzedniego powiadomienia – w celu odzwierciedlenia zmian w stosowanych przez nas praktykach dotyczących przetwarzania danych. Informacja o tym, kiedy Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana, będzie widoczna w górnej części tego dokumentu.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności bądź chęci zmiany swoich danych lub preferencji prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza, który można znaleźć tutaj, lub bezpośrednio z użyciem danych do kontaktu w sprawach poufności podanych poniżej albo przez wysłanie wiadomości na adres:

Attn: Chief Privacy Officer, GL&P Department

GE HealthCare

500 W. Monroe St., 16th Floor

Chicago, IL 60661

Stany Zjednoczone

Adres pocztowy: gehc.privacy@gehealthcare.com

 

W sprawie wszelkich kwestii związanych z prywatnością lub wykorzystaniem danych, które nie zostały przez nas wyjaśnione w sposób satysfakcjonujący, należy kontaktować się z amerykańskim zewnętrznym podmiotem ds. wyjaśniania sporów (usługa jest bezpłatna). W tym celu należy skorzystać ze strony internetowej https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pełna lista danych do kontaktu w sprawach dotyczących prywatności znajduje się tutaj.

TRUSTe
TRUSTe