Healthcare Systems

Healthcare Systems

Dostarczamy technologie medyczne, infrastrukturę informatyczną, narzędzia analizy danych i wspomagające proces decyzyjny w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu pacjentów. Oferujemy także usługi serwisowe, akcesoria i materiały eksploatacyjne, szkolenia i plany szkoleniowe oraz usługi doradcze.

Aparatura medyczna

Skrócone informacje

  • Ponad 4 miliony

    aparatów do obrazowania, przenośnych aparatów do diagnostyki i urządzeń do monitorowania w placówkach na całym świecie

  • 9000

    inżynierów serwisowych

  • 43

    centra obsługi klienta na całym świecie