Dostarczamy technologie medyczne, infrastrukturę informatyczną, narzędzia analizy danych i wspomagające proces decyzyjny w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu pacjentów. Oferujemy także usługi serwisowe, akcesoria i materiały eksploatacyjne, szkolenia i plany szkoleniowe oraz usługi doradcze.