Dzięki nieskomplikowanej obsłudze i wyjątkowej jakości obrazu, seria Voluson™ Signature zapewnia wiarygodne odpowiedzi na kluczowe pytania oraz gwarantuje szybkość, pozwalającą usprawnić procedurę badania Dzięki niezwykle ergonomicznej budowie, wbudowanych funkcji automatyzacji i zaawansowanemu oprogramowaniu, zawartemu w tym  urządeniu, skróceniu ulega czas niezbędny do rejestracji obrazu, analizy i raportowania. Pozwala to spędzać więcej czasu z pacjentami i personelem, budując tym samym zaufanie i  renomę gabinetu lekarskiego.


ODTWÓRZ VIDEO

WYJĄTKOWE OBRAZOWANIE STAŁO SIĘ PROSTSZE
Zapewniając zaawansowane możliwości kliniczne, gwarantujemy pewność diagnostyczną

Skonstruowana na bazie architektury Voluson Core, seria systemów USG Voluson Signature wykorzystuje płynną współpracę pomiędzy sondami
i platformą.

  UMOŻLIWIAMY SPERSONALIZOWANE LECZENIE
  Obserwacje umożliwiające większą łączność

    © 2018 General Electric Company — wszelkie prawa zastrzeżone.
    Firma GE Healthcare zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w podanej specyfikacji i funkcjach oraz do przerwania wytwarzania produktu w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań. Najbardziej aktualne informacje można uzyskać od przedstawiciela firmy GE Healthcare. Najnowsze informacje są dostępne u przedstawiciela GE. GE, monogram GE i Voluson to znaki towarowe firmy General Electric Company. Znaki towarowe Tricefy™ to zarejestrowane znaki towarowe firmy Trice Imaging, Inc. GE Healthcare, oddział General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., działająca pod marką GE Healthcare.